ReadyPlanet.com
dot dot
รวมรายชื่อ บริษัทขนส่งทั่วไทย

 รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

นครปฐม - ส.สมจิตต์ 02-4103121,0861629913,0896116525,0896116525
                     (ลูกค้าช่วย stanby เปิดมือถือตลอดด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นถ้ารถผ่านอำเภอของท่านไป จะต้องรอรอบใหม่)
กาฬสินธู  - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
                      ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549
 
กาญจนบุรี - มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411
 
กำแพงเพชร - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                           วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                           ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                           จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800
 
สุพรรณบุรี -  สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637
 
ชลบุรี  - พัทยา - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207 
                                พรจิตต์ขวานเพชร  02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                                ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370     
                              โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9           
 
อุบลราชธานี - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                            อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                            อส.อุบล 02-8880600, 045-314873
 
นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123
 
อุดรธานี - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454
 
ฉะเชิงเทรา - พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329
 
พิษณุโลก - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
                      พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722 
                      จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6
 
ราชบุรี - ส.สมจิตร - 02-4103121
 
กาญจนบุรี - ส.สมจิตร 02-4103121
 
เชียงใหม่ - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2
 
เชียงราย - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6
 
ชัยนาท - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087
 
ลำพูน - นิ่มซีเส็ง  053-553854-6
 
ลำปาง - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4
 
พะเยา - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7
 
พังงา - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
              เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
              เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5
 
ศรีสะเกษ - สามมิตรขนส่ง 02-8880809
 
ขอนแก่น - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
                     ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033
 
มหาสารคาม - เศรษฐอีสาน  043722199, 02-8874607
                           ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                           วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                      กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122
 
มุกดาหาร  - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153
 
ยโสธร - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318
 
ระนอง - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184
 
พัทลุง - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
                พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355 
               จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
               โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234
 
ภูเก็ต - เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
               ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7
 
สุราษฏร์ธานี - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
                           ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                           กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                           กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266
 
สมทุรสาคร - ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248
 
หาดใหญ่ -   หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
                   -  จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629
 
เลย - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217
 
นครศรีธรรมราช - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                              - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                                กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                               เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945
 
ตรัง - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
          โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
           กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
          เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898
 
ยะลา  - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7
 
ระยอง - ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
               ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758
 
ร้อยเอ็ด - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699
 
นครสวรรค์ - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966 
                        นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646
 
สุโขทัย - สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145
                 พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
                 สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303
 
อยุธยา - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404
 
พิจิตร - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
              สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888
 
บุรีรัมย์ - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
              - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925           
 
ชุมพร  - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
                ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946
 
แพร่ - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837
 
น่าน  - 054710971, 02-8880837
 
สุรินทร์ - ม่งเส็งศกัดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
                 ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086           
 
เพชรบุรี - ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119
 
มุกดาหาร - เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110
 
สระบุรี - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318
 
จันทบุรี - สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524
 
สิงห์บุรี - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403
 
กระบี่ - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
              กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
              กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677
 
ประจวบคีรีขันธ์ - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                              - ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977
บริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ยังมีอีกมาก
หากท่านลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางเรา

       

 

รายชื่อบริษัทขนส่ง

       
 
 

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ

ทั่วประเทศ

ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง

1690 
0-2220-4666

* เก็บค่าส่งต้นทาง

PS พี เอส ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
 องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435
089-038-6016 
081-341-6874 
086-084-3842

 

PT พี ที ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี

089-038-6016

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

PL พวกแปดริ้ว 
ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต, 
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง, 
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว, 
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-8655 
02-215-1318

 

PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน

ภาคกลาง

สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373 
089-458-0574
081-198-7709

 

PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง, 
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ, 
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้, 
ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405 
085-100-6848

 

PR พี อาร์ คูเรีย

ภาคกลาง

สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค, 
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน, 
พระพุทธบาท, วังม่วง  
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง, 
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง, 
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม, 
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) 
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด, 
ตลาดพูนทรัพย์

02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458

 

ไพบูลย์ ขนส่ง

ภาคกลาง

โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง, 
สระโบสถ์

กรุงเทพฯ 
085-127-6570 
085-802-8612 
081-851-5436 
โคกสำโรง 
036-441386 
036-624536 
081-851-5436

 

PL พี แอล ขนส่งด่วน

ภาคกลาง 
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

02-2144820 
02-2143921

 

แม่สอด

087-8474568

 

แพร่

081-7079978

 

เพชรบูรณ์

081-4742072

 

เลย

086-6672687

 

อุตรดิตถ์

089-4619699

 

สุโขทัย

081-4754683

 

ตาก           

086-9391525

 

กำแพงเพชร

089-6389972

 

พิษณุโลก    

086-9392052

 

หนองตม     

081-9713008 
081-3247087

 

พิจิตร          

089-6441759

 

นครสวรรค์   

056-255012

 

ลาดยาว       

086-5892907

 

ชัยนาท        

089-7065616

 

อุทัยธานี     

081-0441527

 

ราชบุรี         

086-2069402

 

นครปฐม      

081-4015975

 

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

http://www.nimseeseng.com/

ภาคเหนือ

ทุกจังหวัด

0-2281-6218

* เก็บค่าส่งต้นทาง

หจก.ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร, 
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, 
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, 
พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3

 

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

http://www.siamfirst.co.th/

ภาคเหนือ

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, 
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน, 
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา, 
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง, 
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-7
02-6330411

* เก็บค่าส่งต้นทาง

พัฒนาเอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

สาขากรุงเทพฯ 
02-223-3831 
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่ 
074-232281 
089-735-8924
ผู้จัดการ 
081-189-5757

 

หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, 
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่, 
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-5846 
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799

 

หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-3954 
02-216-5845

 

CN ขนส่งด่วน

ภาคตะวันออก

ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง

02-214-5065 
086-386-3797

 

P.P. ขนส่ง

ภาคตะวันออก

บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092 
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ 
02-2161685
สระแก้ว
089-5170155

 

พรอำนวยขนส่ง

ภาคตะวันออก

จันทบุรี, สระแก้ว

สำนักงานใหญ่ 
039-381113 
039-421579 
รองเมือง 
02-2143654 
พุทธมณฑล สาย 2 
02-28874630

 

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)

http://www.ntc.co.th/

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)

ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-799508
038-798367

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)

ผู้จัดการ : คุณเสรี 
038-966722
086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)

ผู้จัดการ : คุณนารี 
081-723-1860 
086-315-563(ตราด) 
039-302948
089-247-9049

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้จัดการ : คุณสมจิต 
053-302035
053-302365
053-302373 
ต่อ 107,108

สาขาลำปาง

ผู้จัดการ : คุณสมควร 
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)

ผู้จัดการ : คุณวิลัย 
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449

สาขาเชียงราย

ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585 
04-1737654 
09-2645684 
06-6700065
 

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)

ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา 
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

ผู้จัดการ : คุณสุรชัย 
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668

สาขานครสวรรค์

ผู้จัดการ : คุณวสันต์ 
056-334260
086-718-2597
081-799-1113

ภาคอีสาน

สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)

ผู้จัดการ : คุณสมชาย 
044-928816
081-879-4245 
089-844-7204 
081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)

ผู้จัดการ : คุณศุภโชค 
043-393407
043-393991-2 
087-224-6154 
087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)

ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ 
042-204900
042-290271

สาขาหนองคาย

ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์ 
042-464936
081-263-3690 
089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)

ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063 
087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)

ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681 
081-173-2655 
086-718-0553

สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)

ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309 
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)

สาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง 
045-317153 
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984

สาขามุกดาหาร

ผู้จัดการ : คุณสมไทย 
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)

P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคอีสาน

โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว

083-797-1407 
083-917-5585 
085-410-6579 
085-328-6820

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง

ภาคอีสาน

บุรีรัมย์-นางรอง

083-124-4748

* เก็บค่าส่งต้นทาง


 

 

 

 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
               
 

P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด 
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
           
 

CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
             
 

NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
           
 

TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
 
 

IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506
           
 

กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358
           
 

HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105
           
 

ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420
           
 

SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)

รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

 

 บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด (นิ่มเอ็กเพลส)
E-mail: services@nimexpress.com

ศูนย์กระจายสินค้า เบอร์ติดต่อ
จ.กรุงเทพ 02-4481741
02-4481651
FAX. 02-4481509
จ.ขอนแก่น 043-239658 
088-0228240

 

ที่อยู่และสาขาที่ติดต่อของ NTC
 ข้อมูลที่อยู่สาขาและเบอร์ติดต่อ  
 ข้อมูล Update วันที่ 9 พฤษภาคม 2554  
สำนักงานภาคเหนือ
1 . สำนักงานเชียงใหม่ ผู้จัดการ : คุณสมจิต แก้วนอก
เลขที่ 452/2 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-302035, 053-302365, 053-302373 (Fax) ต่อ 107,108
  Email : ntc-chaingmai@hotmail.com
2 . สำนักงานเชียงราย ผู้จัดการ : คุณจักรพงษ์ ปงลังกา
เลขที่ 560/13 ม.6 ซ.ตลาดกลาง ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-700585, 086-4286215, 086-4310021 (รถส่งของเชียงราย)
  Email : ntc_chaingrai@hotmail.com
3 . สำนักงานลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร มณีวัย
เลขที่ 142/83 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 (รถส่งของ จ.ลำปาง)
  Email : ntc_lampang@hotmail.com
4 . สำนักงานเด่นชัย ผู้จัดการ : คุณอติธิ หนูตอ 084-1505718
เลขที่ 271/1-2 ถ.แพร่-อุตรดิตถ์ ม.10 ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร. 054-614101,04(Fax) 086-1847383 084-9496750(พร), 085-7104544(นน),084-1505718(พย)
  Email : ntc-phrae@hotmail.com
5 . สำนักงานอุตรดิถต์ ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา แก้วสำราญ
เลขที่ 13/2 ม.4 ถ.บรมอาสน์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 (รถส่ง จ.อุตรดิถต์), 087-8407108 (รถส่ง จ.สุโขทัย)
  Email : ntc_uttaradit@hotmail.com
6 . สำนักงานพิษณุโลก ผู้จัดการ : คุณมิ่งสมร เเห่งสันเทียะ
เลขที่ 247/28 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-334135, 086-4787928, 086-4787922(ในพล.), 086-478732 (นอกพล.), 081-3944844(พิจิตร)
  Email : ntc_phitsanulok@hotmail.com
7 . สำนักงานกำแพงเพชร ผู้จัดการ : คุณทนงศักดิ์ อินทพงษ์
เลขที่ 999/39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-714129, 083-6265195 (รถส่งของกำแพงเพชร) 055-714129 (Fax)
  Email : ntc_kamphaengphe@hotmail.com
8 . สำนักงานตาก ผู้จัดการ : คุณปราณี เตจาวงค์
เลขที่ 26/19 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 (รถส่งของ จ.ตาก)
  Email : ntc_tak@hotmail.com
9 . สำนักงานนครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์ ศรีนวล 081-7991113
เลขที่ 135/34 ม.13 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา โรงแรม NSC เก่า แถวหมู่บ้านดรีมแลนส์)โทรศัพท์สำนักงาน. 056-872458, Fax 056-872458, 086-7182597, 085-5380808(รถส่งนว.), 080-3465854(รถส่งอุทัย-ชัยนาท หยุดอาทิตย์-จันทร์)
  Email : ntc_nakhonsawan@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . สำนักงานนครราชสีมา ผู้จัดการ : คุณสมบูรณ์ กรีสวาสดิ์
เลขที่ 1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. 044-928816, 084-6093619, 085-7101420 (รถส่งสินค้าโคราช), 081-9665471 (รถส่งสินค้าชัยภูมิ)
  Email : ntc_nakhonratchasima@hotmail.com
2 . สำนักงานขอนแก่น ผู้จัดการ : คุณจุติพร วงค์ใจหาญ
เลขที่ 288 หมู่ 3 บ.โนนม่วง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-465564, 043-405623, 086-2348593, 088-319 0164 - 67(รถส่งของขอนแก่น)
  Email : ntc_khonkaen@hotmail.com
3 . สำนักงานอุดรธานี ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ มาละอินทร์
เลขที่ 188 ม.4 บ้านหน้าค่ายเสนีย์ ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดร 41000 โทร. 042-290271, 042-204900(Fax), 089-6235891, 089-7114995(เลย-หนองบัวลำภู)
  Email : ntc_udonthani@hotmail.com
4 . สำนักงานหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์ แก้วเมืองคุณ
เลขที่ 654/15 ม.4 ถ.จะเด็ด ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-464936, 042-413235(Fax), 081-2633690, 089-1866084 (รถส่งของ จ.หนองคาย)
  Email : nongkhai_ntc@hotmail.com
5 . สำนักงานสกลนคร ผู้จัดการ : คุณอนงค์ สุพรหม 089-5695773
เลขที่ 227ม.4 ถ.นาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-743192, 086-7169725, 086-6368063(สกลนคร), 087-9520969(นครพนม)
  Email : ntc_sakonnakhon@hotmail.com
6 . สำนักงานสุรินทร์ ผู้จัดการ : คุณศรัณร์ วงค์ตาขี่
12 / 3 ซ.พิชิตณรงค์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-519095 , 081-1732655, 080-1521879 (รถส่งสุรินทร์), 081-6009324 (รถส่งบุรีรัมย์)
  Email : ntc_surin@hotmail.com
7 . สำนักงานศรีสะเกษ ผู้จัดการ : คุณบุดดี กรีสวาสดิ์
เลขที่ 90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-634095, 081-5496309 ,081-7250379(ท.ศก), 087-9617018(ต่างอ.ศก), 081-5799536(ยส)
  Email : ntc_saisaket@hotmail.com
8 . สำนักงานอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง สุกุ
เลขที่ 80/422 หมู่บ้านการเคหะ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-317153, 045-317154(Fax) 081-8781156, 080-7279477(รถส่งอุบล), 089-6273984 (เดชอุดม)
  Email : ntc_ubonratchathani@hotmail.com
9 . สำนักงานมุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณบงกชกร พลธิราช
เลขที่ 1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-631197, 080-4215634, 081-7396947(มุกดาหาร), 086-2203185(อำนาจเจริญ)
  Email : ntc_mukdahan@hotmail.com
10 . สำนักงานมหาสารคาม ผู้จัดการ : คุณศุภโชค แก้วนอก
เลขที่ 202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-712704, 087-2246154, 083-1472836 (มค.), 081-0558393 (รอ.),087-4246973(กส.)
  Email : ntc_mahasarakham@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออก
1 . สำนักงานชลบุรี ผู้จัดการ : คุณกำธร สกุลมาลัยทอง
เลขที่ 1/171-172 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-797623, 038-797622 (Fax), 081-5757330, 087-9725375(ต่างอำเภอชลบุรี)
  Email : ntc_chonburi@hotmail.com
2 . สำนักงานระยอง ผู้จัดการ : กรรณิกา โพธิ์สรรค์
66/8 ม.4 ถนนระยอง-บ้านค่าย อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-948047, 080-5656500, 085-2879860 (รถส่งของระยองต่างอำเภอ)
  Email : ntc_rayong@hotmail.com
3 . สำนักงานจันทบุรี ผู้จัดการ : คุณนารี อนุกานนท์
เลขที่ 3/120 ซ.AIA ถ.รักศักดิ์ชมูล ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-302948, 081-7231860 (รถส่งของ จ.จันทบุรี), 081-9833772 (รถส่งของ จ.ตราด)
  Email : ntc_chanthaburi@hotmail.com
สำนักงานประเทศลาว
1 . สำนักงานเวียงจันทร์ ผู้จัดการ : คุณวงจัน แก้วลา
021 บ้านขุนตาทุ่ง ถ.หลวงพระบาง เมืองสีโคตะบอง เวียงจันทน์ ประเทศลาว มือถือ (Lao) : (856-20) 5513096 (Thai) : 08 8011 8919
  Email :
สำนักงานกรุงเทพ
1 . สำนักงานพหลโยธิน ผู้จัดการ : คุณจิระศักดิ์ บุษราภรณ์
เลขที่ 29, 31, 33 ถ.พหลโยธิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-5237042-46, Fax. 02-5237047
  Email : ntc_express@hotmail.com
2 . สำนักงานรองเมือง ผู้จัดการ : คุณสมเดช สิงห์สุทธิโสทร
เลขที่ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (02)-6118454-5 (02)-6119582 - 84 FAX.(02)-6119583
  Email : ntcoverninght@hotmail.com
 

 dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร Newsletter

dot
dot
เสื้อโปโล Polo + Tshirt
dot
bulletแบบเสื้อ Polo + T-Shirt
dot
เสื้อแจ็คเก็ต Jacket
dot
bulletแบบเสื้อแจ็คเก็ต Jacket
dot
เสื้อเชิ้ตสงกรานต์ Songkran Festival
dot
bulletแบบเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ Songkran
dot
แบบเสื้อหลายชนิด
dot
bulletรูปแบบสินค้าต่างๆ
dot
ตัวอย่างเสื้อ งานปัก งานพิมพ์
dot
bulletตัวอย่างเสื้อจากองค์กรต่างๆ
dot
รายละเอียดอื่นๆ
dot
bulletรวมรายชื่อ บริษัทขนส่งทั่วไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
• บริษัท รัศมีประทานพร จำกัด •
285 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 02-451-1661, 02-451-1610 มือถือ : 081-720-7637
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลิต จำหน่าย เสื้อผ้า รับผลิตเสื้อ โรงงานผลิตเสื้อ ออกแบบเสื้อ ผ้าหลายชนิด t-shirt polo jacket shirt โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ แพ็ทตินั่ม จตุจักร
เช่น เสื้อยืด, โปโล, แจ็คเก็ต, ราคาถูก, เสื้อถูก, เสื้อยืดคอกลม, เสื้อยืดคอปก, เสื้อโปโล, เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อยูนิฟอร์ม, เสื้อเชิ้ตฮาวาย,
เสื้อสงกรานต์, ผลิตเสื้อยืดตามสั่ง, ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน, เสื้อสินค้าพรีเมี่ยม, ผลิตเสื้อสำหรับใช้ภายในองค์กร, เสื้อพรีเมี่ยม, เสื้อกีฬาสี,
รับทำเสื้อ ชุดพละ ถุงผ้า ผ้าเช็ดหน้า ของสถาบันต่างๆ, ร้านขายเสื้อ, ออกแบบเสื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย ราคาถูก รวมทั้ง รับผลิต สินค้าตามออเดอร์
และรูปแบบตามที่ท่านต้องการ พร้อมบริการปักโลโก้ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยหรืองานสกรีนทุกรูปแบบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright©2009 All Rights Reserved.